ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ดินเหนียวสำหรับปั้นทำอิฐ

ภาษาอังกฤษ brick-clay

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ brick-earth

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ดินเหนียวสำหรับปั้นทำอิฐ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ดินเหนียวสำหรับปั้นทำอิฐ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดินเหนียวสำหรับปั้นทำอิฐ แปลว่า brick-clay
  • ดินเหนียวสำหรับปั้นทำอิฐ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ดินเหนียวสำหรับปั้นทำอิฐ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดินเหนียวสำหรับปั้นทำอิฐ แปลว่า brick-earth

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ดินเหนียวสำหรับปั้นทำอิฐ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"