ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ดินปนทราย

ภาษาอังกฤษ loamy sand

ภาษาอังกฤษ gravelly soil

 ภาพประกอบ

  • ดินปนทราย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ดินปนทราย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดินปนทราย แปลว่า loamy sand
  • ดินปนทราย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ดินปนทราย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดินปนทราย แปลว่า gravelly soil

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

core sand green sand liter, litre sand sand blast sand fill sand finish sand paper sand pile sand trap standard sand strong sand

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ดินปนทราย"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"