ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ซุงยึดฝังดิน [ป่าไม้]: สมอบก [ไฟฟ้ากำลัง]

ภาษาอังกฤษ Dead man

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซุงยึดฝังดิน [ป่าไม้]: สมอบก [ไฟฟ้ากำลัง] ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ซุงยึดฝังดิน [ป่าไม้]: สมอบก [ไฟฟ้ากำลัง] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซุงยึดฝังดิน [ป่าไม้]: สมอบก [ไฟฟ้ากำลัง] แปลว่า Dead man

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซุงยึดฝังดิน [ป่าไม้]: สมอบก [ไฟฟ้ากำลัง]"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"