ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ซึ่งทำความเย็นด้วยน้ำ (เพื่อหล่อเย็นเครื่องยนต์)

ภาษาอังกฤษ water cooled

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งทำความเย็นด้วยน้ำ (เพื่อหล่อเย็นเครื่องยนต์) ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ซึ่งทำความเย็นด้วยน้ำ (เพื่อหล่อเย็นเครื่องยนต์) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทำความเย็นด้วยน้ำ (เพื่อหล่อเย็นเครื่องยนต์) แปลว่า water cooled

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งทำความเย็นด้วยน้ำ (เพื่อหล่อเย็นเครื่องยนต์)"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"