ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(ช่างไม้) ส่วนของประตูที่จะติดกลอนขัดประตู

ภาษาอังกฤษ locking stile

 ภาพประกอบ

  • (ช่างไม้) ส่วนของประตูที่จะติดกลอนขัดประตู ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (ช่างไม้) ส่วนของประตูที่จะติดกลอนขัดประตู คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ช่างไม้) ส่วนของประตูที่จะติดกลอนขัดประตู แปลว่า locking stile

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

lathe center grinder lathe tool Lattice lift valve line lead liter, litre locking bolt loop lop low to paper lurch stile

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(ช่างไม้) ส่วนของประตูที่จะติดกลอนขัดประตู"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"