ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ช่างแกะสลักหิน ช่างก่อกำแพงหิน ฯลฯ

ภาษาอังกฤษ stone mason

 ภาพประกอบ

  • ช่างแกะสลักหิน ช่างก่อกำแพงหิน ฯลฯ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ช่างแกะสลักหิน ช่างก่อกำแพงหิน ฯลฯ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่างแกะสลักหิน ช่างก่อกำแพงหิน ฯลฯ แปลว่า stone mason

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

abrasive stone blue stone cap stone lode stone mason moon stone pitch stone road stone side valve stone stone pitching synthetic stone

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ช่างแกะสลักหิน ช่างก่อกำแพงหิน ฯลฯ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"