ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ช่อง, หุบเขา, แอ่งน้ำ, ขุดหลุม, กลวง

ภาษาอังกฤษ hollow

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ช่อง, หุบเขา, แอ่งน้ำ, ขุดหลุม, กลวง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ช่อง, หุบเขา, แอ่งน้ำ, ขุดหลุม, กลวง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่อง, หุบเขา, แอ่งน้ำ, ขุดหลุม, กลวง แปลว่า hollow

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ช่อง, หุบเขา, แอ่งน้ำ, ขุดหลุม, กลวง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"