ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ความสามารถอัดตัวได้

ภาษาอังกฤษ compressibility

 ภาพประกอบ

  • ความสามารถอัดตัวได้ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ความสามารถอัดตัวได้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสามารถอัดตัวได้ แปลว่า compressibility

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

candelabrum carpet cathode cathode ray cerrent center line Centroid: chalcocite complementary angles conductor หรือ leader coolant air scoop Country current programme

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ความสามารถอัดตัวได้"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"