ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ครอบ, ครอบหลังคา

ภาษาอังกฤษ coping

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ครอบ, ครอบหลังคา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ครอบ, ครอบหลังคา คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอบ, ครอบหลังคา แปลว่า coping

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ครอบ, ครอบหลังคา"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"