ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

คนขับ (พวงมาลัย) ของเครื่องบิน

ภาษาอังกฤษ joy-stick

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คนขับ (พวงมาลัย) ของเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย คนขับ (พวงมาลัย) ของเครื่องบิน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คนขับ (พวงมาลัย) ของเครื่องบิน แปลว่า joy-stick

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คนขับ (พวงมาลัย) ของเครื่องบิน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"