ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ขอบเขตของงาน

ภาษาอังกฤษ Scope of Work

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ขอบเขตของงาน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ขอบเขตของงาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขอบเขตของงาน แปลว่า Scope of Work

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขอบเขตของงาน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"