ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ก๊อกไขน้ำ

ภาษาอังกฤษ screwdown bibcock

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ก๊อกไขน้ำ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ก๊อกไขน้ำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก๊อกไขน้ำ แปลว่า screwdown bibcock

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ก๊อกไขน้ำ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"