ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

กุญแจปากตายเป็นชุด

ภาษาอังกฤษ set spanner

 ภาพประกอบ

  • กุญแจปากตายเป็นชุด ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย กุญแจปากตายเป็นชุด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กุญแจปากตายเป็นชุด แปลว่า set spanner

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

adjustable spanner box spanner locknut spanner open-ended spanner ring spanner set set clamp side valve socket spanner socket spanner handle socket wrench spanner

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กุญแจปากตายเป็นชุด"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"