ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

กำลังอัดของอากาศหรือลม (หรือเครื่องเก็บกำลังอัดของอากาศหรือลมไว้ใช้เช่น ถังเก็บกำลังอัดของอากาศหรือลม ไว้ใช้กับเครื่องดูดฝุ่น หรือเครื่องสูบลมเข้ายางใน ฯลฯ

ภาษาอังกฤษ air pressure

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กำลังอัดของอากาศหรือลม (หรือเครื่องเก็บกำลังอัดของอากาศหรือลมไว้ใช้เช่น ถังเก็บกำลังอัดของอากาศหรือลม ไว้ใช้กับเครื่องดูดฝุ่น หรือเครื่องสูบลมเข้ายางใน ฯลฯ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย กำลังอัดของอากาศหรือลม (หรือเครื่องเก็บกำลังอัดของอากาศหรือลมไว้ใช้เช่น ถังเก็บกำลังอัดของอากาศหรือลม ไว้ใช้กับเครื่องดูดฝุ่น หรือเครื่องสูบลมเข้ายางใน ฯลฯ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กำลังอัดของอากาศหรือลม (หรือเครื่องเก็บกำลังอัดของอากาศหรือลมไว้ใช้เช่น ถังเก็บกำลังอัดของอากาศหรือลม ไว้ใช้กับเครื่องดูดฝุ่น หรือเครื่องสูบลมเข้ายางใน ฯลฯ แปลว่า air pressure

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กำลังอัดของอากาศหรือลม (หรือเครื่องเก็บกำลังอัดของอากาศหรือลมไว้ใช้เช่น ถังเก็บกำลังอัดของอากาศหรือลม ไว้ใช้กับเครื่องดูดฝุ่น หรือเครื่องสูบลมเข้ายางใน ฯลฯ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"