ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

การใช้น้ำมันหล่อลื่น ไม่เพียงพอกับความลื่นของเครื่องยนต์

ภาษาอังกฤษ insufficient lubrication

 ภาพประกอบ

  • การใช้น้ำมันหล่อลื่น ไม่เพียงพอกับความลื่นของเครื่องยนต์ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย การใช้น้ำมันหล่อลื่น ไม่เพียงพอกับความลื่นของเครื่องยนต์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การใช้น้ำมันหล่อลื่น ไม่เพียงพอกับความลื่นของเครื่องยนต์ แปลว่า insufficient lubrication

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

gravity lubrication injection well insufficient insufficient fuel lubrication lubrication chart lubrication housing lubrication survice pad lubrication ring lubrication splash lubrication upper-cylinder lubrication

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "การใช้น้ำมันหล่อลื่น ไม่เพียงพอกับความลื่นของเครื่องยนต์"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"