ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

การอัดแรงแบบดึงก่อน

ภาษาอังกฤษ pre-tensioning

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การอัดแรงแบบดึงก่อน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย การอัดแรงแบบดึงก่อน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การอัดแรงแบบดึงก่อน แปลว่า pre-tensioning

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "การอัดแรงแบบดึงก่อน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"