ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

การวัด (ปริมาณ)

ภาษาอังกฤษ measurement

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การวัด (ปริมาณ) ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย การวัด (ปริมาณ) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การวัด (ปริมาณ) แปลว่า measurement

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "การวัด (ปริมาณ)"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"