ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ใบปลิวแผ่นเล็ก ๆ (ใบแทรกโฆษณา)

ภาษาอังกฤษ hand bill

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (การพิมพ์) ใบปลิวแผ่นเล็ก ๆ (ใบแทรกโฆษณา) ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ใบปลิวแผ่นเล็ก ๆ (ใบแทรกโฆษณา) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ใบปลิวแผ่นเล็ก ๆ (ใบแทรกโฆษณา) แปลว่า hand bill

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(การพิมพ์) ใบปลิวแผ่นเล็ก ๆ (ใบแทรกโฆษณา)"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"