ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

( การพิมพ์ ) ตัวพิมพ์ขนาด 12 พอยท์ เอ็มขนาด 1/6 นิ้ว

ภาษาอังกฤษ pica

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ( การพิมพ์ ) ตัวพิมพ์ขนาด 12 พอยท์ เอ็มขนาด 1/6 นิ้ว ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ( การพิมพ์ ) ตัวพิมพ์ขนาด 12 พอยท์ เอ็มขนาด 1/6 นิ้ว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ( การพิมพ์ ) ตัวพิมพ์ขนาด 12 พอยท์ เอ็มขนาด 1/6 นิ้ว แปลว่า pica

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "( การพิมพ์ ) ตัวพิมพ์ขนาด 12 พอยท์ เอ็มขนาด 1/6 นิ้ว"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"