ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

( การพิมพ์ ) การพิมพ์สอดสี, โดยใช้แม่พิมพ์ซึ่งกัดแยกสีต่างๆ พิมพ์สอดครั้งละสี

ภาษาอังกฤษ process work

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ( การพิมพ์ ) การพิมพ์สอดสี, โดยใช้แม่พิมพ์ซึ่งกัดแยกสีต่างๆ พิมพ์สอดครั้งละสี ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ( การพิมพ์ ) การพิมพ์สอดสี, โดยใช้แม่พิมพ์ซึ่งกัดแยกสีต่างๆ พิมพ์สอดครั้งละสี คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ( การพิมพ์ ) การพิมพ์สอดสี, โดยใช้แม่พิมพ์ซึ่งกัดแยกสีต่างๆ พิมพ์สอดครั้งละสี แปลว่า process work

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "( การพิมพ์ ) การพิมพ์สอดสี, โดยใช้แม่พิมพ์ซึ่งกัดแยกสีต่างๆ พิมพ์สอดครั้งละสี"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"