ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

การปรับเทียบ : การปรับมาตรต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบเครื่องมือ ชั่ง ตวง วัด หรือการหาค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ calibration(1)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การปรับเทียบ : การปรับมาตรต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบเครื่องมือ ชั่ง ตวง วัด หรือการหาค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย การปรับเทียบ : การปรับมาตรต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบเครื่องมือ ชั่ง ตวง วัด หรือการหาค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การปรับเทียบ : การปรับมาตรต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบเครื่องมือ ชั่ง ตวง วัด หรือการหาค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แปลว่า calibration(1)

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "การปรับเทียบ : การปรับมาตรต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบเครื่องมือ ชั่ง ตวง วัด หรือการหาค่าสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"