ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

การต้านการลื่นไถล

ภาษาอังกฤษ skidding resistance

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ skedding resistance

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การต้านการลื่นไถล ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย การต้านการลื่นไถล คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การต้านการลื่นไถล แปลว่า skidding resistance
  • การต้านการลื่นไถล ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย การต้านการลื่นไถล คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การต้านการลื่นไถล แปลว่า skedding resistance

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "การต้านการลื่นไถล"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"