ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

การต่อเนื่อง, ข้อต่อของสายไฟหรือข้อต่อในที่ต่างๆ

ภาษาอังกฤษ connection

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การต่อเนื่อง, ข้อต่อของสายไฟหรือข้อต่อในที่ต่างๆ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย การต่อเนื่อง, ข้อต่อของสายไฟหรือข้อต่อในที่ต่างๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การต่อเนื่อง, ข้อต่อของสายไฟหรือข้อต่อในที่ต่างๆ แปลว่า connection

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "การต่อเนื่อง, ข้อต่อของสายไฟหรือข้อต่อในที่ต่างๆ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"