ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

การชะล้าง: การละลายของแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุในดินไปกับน้ำหรือตัวทำละลายอื่น แล้วถูกพัดพาไปจากบริเวณนั้น

ภาษาอังกฤษ leaching (1)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การชะล้าง: การละลายของแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุในดินไปกับน้ำหรือตัวทำละลายอื่น แล้วถูกพัดพาไปจากบริเวณนั้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย การชะล้าง: การละลายของแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุในดินไปกับน้ำหรือตัวทำละลายอื่น แล้วถูกพัดพาไปจากบริเวณนั้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การชะล้าง: การละลายของแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุในดินไปกับน้ำหรือตัวทำละลายอื่น แล้วถูกพัดพาไปจากบริเวณนั้น แปลว่า leaching (1)

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "การชะล้าง: การละลายของแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุในดินไปกับน้ำหรือตัวทำละลายอื่น แล้วถูกพัดพาไปจากบริเวณนั้น"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"