ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

การจัดระยะระหว่างเสาถึงเสาห่างเท่ากับ 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสา

ภาษาอังกฤษ diastyle

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การจัดระยะระหว่างเสาถึงเสาห่างเท่ากับ 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย การจัดระยะระหว่างเสาถึงเสาห่างเท่ากับ 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสา คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การจัดระยะระหว่างเสาถึงเสาห่างเท่ากับ 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสา แปลว่า diastyle

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "การจัดระยะระหว่างเสาถึงเสาห่างเท่ากับ 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสา"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"