ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

กองไฟที่สุมไว้นอนกลางป่า

ภาษาอังกฤษ watch-fire

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กองไฟที่สุมไว้นอนกลางป่า ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย กองไฟที่สุมไว้นอนกลางป่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กองไฟที่สุมไว้นอนกลางป่า แปลว่า watch-fire

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กองไฟที่สุมไว้นอนกลางป่า"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"