ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

กระดาษเคลือบสี

ภาษาอังกฤษ enamelled paper

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กระดาษเคลือบสี ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย กระดาษเคลือบสี คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กระดาษเคลือบสี แปลว่า enamelled paper

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กระดาษเคลือบสี"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"