ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

กรดโครเมี่ยมบริสุทธิ์

ภาษาอังกฤษ pure chromic acid

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กรดโครเมี่ยมบริสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย กรดโครเมี่ยมบริสุทธิ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กรดโครเมี่ยมบริสุทธิ์ แปลว่า pure chromic acid

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กรดโครเมี่ยมบริสุทธิ์"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"