ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

กรดคาบอลิค

ภาษาอังกฤษ phenon

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กรดคาบอลิค ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย กรดคาบอลิค คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กรดคาบอลิค แปลว่า phenon

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กรดคาบอลิค"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"