ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

รวมหมวดหมู่

ตัวอย่าง


AAC - Autoclaved Aerated Concrete (Concrete Engineering) Excepti...
Age Hardening (english) Hardening by aging,...
Agglomerating Processes (english) "Fine particles of l...
BACK PRESSURE (english) The level of pressur...
Backwardation (english) Market condition whe...
Bainite (english) A eutectoid transfor...
Bars (english) A relatively long st...
Basic Oxygen Furnace (BOF) (english) "WHAT A pear-shaped...
Batch Anneal (english) The process by which...
Bend Test (english) Various tests which...
Bent Axis Pumps (english) In this pump, the pi...
Beryllium Copper (english) An alloy of copper a...
Black Oil Tempered Spring Steel Strip (Scaleless B... (english) A flat cold rolled u...
Black Plate (english) A light weight or a...
Break Test (for tempered steel) (english) A method of testing...
Brinell Hardness Testing (english) Method of determinin...
Brown Sharp Gages (english) A standard series of...
Carbonation (Concrete Engineering) 1) Reac...
Chlorofluorocarbons (Environmental Engineering) Sy...
Cold Joint (Concrete Engineering) A visib...
Connection: (english) Connection is simila...
Elastic energy: (english) The energy stored in...
Elastic: (english) A material or struct...
Gravity: (english) An attractive force...
HRM High Reactivity Metakaolin. (Concrete Engineering) Refined...
Ottawa Sand (Concrete Engineering) A sand...
Pressure: (english) Pressure is a simila...
Pumping (of Pavements) (Concrete Engineering) The eje...
Slip Form (Concrete Engineering) A form...
Structural model: (english) An idealization for...
Support: (english) A support contribute...
Yield stress: (english) A material loaded be...
Z-Mill (english) The full name for z-...
Zinc (english) Chemical Symbol Zn....
Area, drainage พื้นที่ลุ่มน้ำ : ดู area, catc...
Drain, tail คูระบายท้ายแปลง : ร่องหรือคูเล...
Drainage area พื้นที่ลุ่มน้ำ : ดู area, catc...
Drainage modulus สัมประสิทธิ์การระบายน้ำ : ปริม...
Drainge pipe ท่อระบายน้ำ
Foot-valve ลิ้นปลายท่อทางเดินของน้ำเพื่อก...
Pump inlet valve ลิ้นส่งไอดีของเครื่องยนต์
Roof batten ไม้ระแนงที่พาดอยู่บนจันทันสำหร...
Sand drain การระบายน้ำออกจากดินเหนียวด้วย...
Sand pump เครื่องดูดหญ้า
Soil pipe ท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม
Subsoil drain การระบายน้ำใต้ดิน
Tail drain คูระบายน้ำท้ายแปลง : ดู drain,...
Topdrain ทดน้ำในร่องให้แห้ง
Transition (1) ส่วนเชื่อมต่อที่มีการเปลี่ยนขน...
Upstream transition ดู transition, inlet

เมนูแนะนำ

ค้นหาทั้งหมด

รวมหมวดหมู่

รวม ที่ใช้บ่อย 100 คำ

รวม ที่ใช้บ่อย 200 คำ

แบบทดสอบ

1,692 views

ดูตามหมวดหมู่

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้