ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษแปลไทย
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษแปลไทย

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษแปลไทย

เนื้อหาในหน้านี้

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

เป็นแอปพลิเคชันที่ได้ทำการรวบรวมชุดคำศัพท์ช่างอังกฤษ - ไทย (Engineering Dictionary) โดยจะมีเนื้อหา การแปล คำศัพท์ช่าง วิศวกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการอินจิเนียร์ รวบรวมมาไว้ในแอปพลิเคชันบนมือถือของท่าน

รวมศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย