ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

รวมหมวดหมู่

ตัวอย่าง


Corrective maintenance (Software Engineering) finding...
Maintenance (Software Engineering) the act...
Maintenance Bond หนังสือค้ำประกันที่ผู้รับเหมาใ...
Maintenance Divisson การบำรุงทาง กองบำรุงรักษา (ในส...
Operation and Maintenance Plan แผนปฏิบัติงานและบำรุงรักษา
Ottawa Sand (Concrete Engineering) A sand...
Pipe ท่อ [โยธา, ช่างก่อสร้าง, สิ่งแ...
U-drain รางระบายน้ำรูปตัวยู
Copper pipe ท่อหรือแป๊ปทางเดินของน้ำมัน ทำ...
Drain, tail คูระบายท้ายแปลง : ร่องหรือคูเล...
Drain, tile ท่อระบายน้ำที่ทำด้วยกระเบื้องด...
Drainage การระบายน้ำ
Drainage area พื้นที่ลุ่มน้ำ : ดู area, catc...
Drainage basin พื้นที่ลุ่มน้ำ : ดู area, catc...
Drainage channel ทางระบายน้ำ : ทางน้ำปิดหรือเปิ...
Drainage modulus สัมประสิทธิ์การระบายน้ำ : ปริม...
Drainage system ระบบการระบายน้ำ : ประกอบด้วยคล...
Drainage(1) การระบายน้ำ : วิธีการเคลื่อนย้...
Drainage, subsurface การระบายน้ำใต้ดิน : การระบายน้...
Draincock ก๊อกไขระบายน้ำ
Drainge pipe ท่อระบายน้ำ
Drop, pipe ท่อลดระดับน้ำ : ดู pipe drop
Foot valve ลิ้นในก๊อกน้ำ สำหรับกันน้ำหรือ...
Foot-valve ลิ้นปลายท่อทางเดินของน้ำเพื่อก...
Gate valve (วิศว) ลิ้นปิดเปิดได้เองโดยอาศ...
Inlet transition ดู transition, inlet
Maintenance การบำรุงรักษา
Nose pipe ท่อหัวต่อสั้นสำหรับใช้ต่อปลายท...
Nose-pipe หัวท่อสั้นๆ สำหรับสวมปลายสายยา...
Pipe drop ท่อลดระดับน้ำ : อาคารลดระดับน้...
Pipe vice ปากกาจับ หรือยึดท่อ
Pipe wrench กุญแจเลื่อนขนาดใหญ่ ใช้ไขหรือข...
Pump inlet valve ลิ้นส่งไอดีของเครื่องยนต์
Reiser pipe ท่อตั้งที่ใช้กับหัวฉีดในระบบกา...
Roof batten ไม้ระแนงที่พาดอยู่บนจันทันสำหร...
Sag pipe ท่อลอดถนน
Sand drain การระบายน้ำออกจากดินเหนียวด้วย...
Sand pump เครื่องดูดหญ้า
Skirt แผ่นไม้ตียึดตอนบนของขาโต๊ะหรือ...
Soil pipe ท่อน้ำโสโครก, ท่อต่อจากส้วมซึม
Subsoil drain การระบายน้ำใต้ดิน
Tail drain คูระบายน้ำท้ายแปลง : ดู drain,...
Taut ตึง, แน่น, เครียด เช่นในการดึง...
Topdrain ทดน้ำในร่องให้แห้ง
Transition (1) ส่วนเชื่อมต่อที่มีการเปลี่ยนขน...
Transition, inlet ส่วนเชื่อมต่อที่มีการเปลี่ยนขน...
Upstream transition ดู transition, inlet
Valve, air inlet-relief ลิ้นรับอากาศเข้า : ลิ้นปิดเปิด...
Wall, diaphragm 1. กำแพงเชื่อมต่อเสาของตอม่อ 2...
Water pipe ท่อน้ำ, แป๊ปน้ำ

เมนูแนะนำ

ค้นหาทั้งหมด

รวมหมวดหมู่

รวม 100 คำ

รวม 200 คำ

แบบทดสอบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ร่างกาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ร่างกาย

เลือกคำศัพท์ที่ความหมายถูกต้อง
เหอจวิน แช่จาง ผู้เก่งกาจ

ทำแบบทดสอบ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด สิ่งของในห้องเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด สิ่งของในห้องเรียน

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
รุส

ทำแบบทดสอบ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด อาหารจานด่วน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด อาหารจานด่วน

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
loppo

ทำแบบทดสอบ

858 views

ดูตามหมวดหมู่

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้