ภาษาอีสาน - หมวด ฮ

(หน้า 1/3)

 • ฮน

  แปลว่า
  ดิ้นรน กระวนกระวาย ร้อนรน
  คำอ่าน
  ฮน

  918
  views

 • ฮนฮ้อง

  แปลว่า
  ร้องรน อย่างว่า ชะแลบนิ้วเกี้ยวกอดหาคอน คอนชะโลมพลอยถืกนมฮนฮ้อง บางยี่เที้ยนแสนแวนพ้นเพื่อน แฮงดั่นดิ้นตีนข้องท่าวหงาย (ฮุ่ง).
  คำอ่าน
  ฮนฮ้อง

  999+
  views

 • ฮัก

  แปลว่า
  รัก
  คำอ่าน
  ฮัก

  999+
  views

 • ฮักปานแตงแพงปานตา

  แปลว่า
  รักมาก หวงมาก สำนวนนี้มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนไทยที่ว่า ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม หรือ แก้วตาดวงใจ ถ้าแปลตรงตัวจะแปลได้ว่า รักเหมือนแตง หวงแหนเหมือนดวงตา
  คำอ่าน
  ฮัก-ปาน-แตง-แพง-ปาน-ตา

  999+
  views

 • ฮาก

  แปลว่า
  1.)ราก อาเจียน อาหารที่กลืนลงไปแล้วอาเจียนออกมาทางปาก เรียก ฮาก เช่น ฮากเข้า ฮากน้ำ ฮากขี้เพี้ย ฮากขี้โพ่น. 2.)ส่วนของต้นไม้ที่หยั่งลงไปในพื้นดิน เพื่อดูดเอาอาหารมาเลี้ยงลำต้น เรียก ฮากไม้ คนที่เป็นดุจรากไม้ดูดเอาอาหารมาเลี้ยงประเทศชาติให้เจริญ เรียก ฮากคน.
  คำอ่าน
  ฮาก

  999+
  views

 • ฮากกล้วย

  แปลว่า
  รากของต้นกล้วยที่หยั่งลงไปในพื้นดินเพื่อดูดเอาอาหารมาเลี้ยงลำต้น เรียก ฮากกล้วย.
  คำอ่าน
  ฮาก - กล้วย

  999+
  views

 • ฮากเมือง

  แปลว่า
  หมอดู หมอดูโบราณ เรียก ฮากเมือง เพราะพวกหมอดูอาจทำนายโชคชะตาราศีของบ้านเมืองได้ เพราะหมอดูเขามีหลักเกณฑ์ในการดูเลขผานาที เพียงแต่มองขึ้นบนท้องฟ้า เห็นดาวดวงใดดวงหนึ่ง เช่น ดาวพิดานเมือง เขาจะทายทันทีว่าบ้านจะเดือดร้อนเพราะข้าศึกศัตรูหรือจะเจริญรุ่งเรือง ถ้ามองไปดูดาวหมูชัง ซึ่งดาวดวงนี้อยู่บนท้องฟ้าทางทิศตะวันตก ถ้าดาวดวงนี้ใสเขาจะทายว่าหมูขึ้นราคาแล้ว ดังนี้เป็นต้น หมอดูคนโบราณจึงเรียกคนประเภทนี้ว่า ฮากเมือง.
  คำอ่าน
  ฮาก - เมือง

  999+
  views

 • ฮิ

  แปลว่า
  เรื่องมาก , ตำหนิ , ช่างเลือกมาก, ไม่ถูกใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ
  คำอ่าน
  ฮิ

  999+
  views

 • ฮิม

  แปลว่า
  ริม
  คำอ่าน
  ฮิม

  999+
  views

 • ฮีตคลอง

  แปลว่า
  จารีตประเพณี
  คำอ่าน
  ฮีต - คลอง

  999+
  views

 • ฮีไฮ

  แปลว่า
  เรไร ชื่อแมลงชนิดหนึ่งจำพวกจักจั่น แต่เล็กกว่า สีเขียว ปีกใส เรียก ฮีไฮ แมงอี ก็ว่า อย่างว่า ก็บ่ฮีไฮฮ้องเฮเสียงสงัดอยู่ ฝูงนี้เจ้าขม่อมป้องปุนเลี้ยงลอบระวัง (สังข์) ฟังเสียงเฮไฮฮ้องแมงอีจักจั่น เสียงสนั่นก้องระงมบ้านย่ายาย ฝูงหมู่สักกุณาผ้ายบินบนเบ็ดใส่ กินหมากไม้แลงเช้าชื่นชม (ย่า) พ่างพ่างน้ำหน้าซ่านซามไหล ลำลำบายผืนแครงแทบเทียมตางเจ้า ฮีไฮฮ้องเฮเสียงสูรสว่าง อกแฮ่งหม้อมเหมือนใบ้คอบวอน (ฮุ่ง).
  คำอ่าน
  ฮี - ไฮ

  999+
  views

 • ฮึม

  แปลว่า
  พื้นที่น้ำแฉะตลอดทั้งปี ตกชุก ตกไม่ขาด เรียกฝนที่ตกชุกไม่ขาด เรียก ฝนตกฮึม.
  คำอ่าน
  ฮึม

  723
  views

 • ฮุ่นไฮ่

  แปลว่า
  ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ลำต้นเล้กๆ เกิดตามไร่ที่รกร้าง เรียก ต้นฮุ่นไฮ่.
  คำอ่าน
  ฮุ่น - ไฮ่

  611
  views

 • ฮุ้งกินน้ำ

  แปลว่า
  รุ้งกินน้ำ
  คำอ่าน
  ฮุ่ง-กิน-น่าม

  999+
  views

 • ฮู้เมือ

  แปลว่า
  รู้สึกตัว
  คำอ่าน
  ฮู้ - เมือ

  902
  views

 • ฮ็องฮ็อง

  แปลว่า
  สุกใส แวววาว แสงแวววาวสุกใสแต่ไม่ใหญ่โต เรียก ใสฮ็องฮ็องเหลื้อมฮ็องฮ็อง ม็องม็อง ก็ว่า เช่น แสงดาว เป็นต้น อย่างว่า ตัวหนึ่งท้าวกว่าเลี้ยงแต่น้อยเฮียกล่วงลมผัน ฮองฮองเฮืองแค่มคำงามล้วน ธรรม์ยำท้าวกลอยแลหลิงล่ำ นายกล่าวถ้วนถวายแล้วซู่ประการ (ฮุ่ง).
  คำอ่าน
  ฮ็องฮ็อง

  890
  views

 • ฮ่มเมือง

  แปลว่า
  เจ้าเมืองที่ปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข เรียก ฮ่มเมือง อย่างว่า ฟังยินฮื่นฮื่นฟ้าปีใหม่ฮวายเสียง พุ้นเยอ ออระทึมบดฮ่มเมืองแสนท้าง ทุกเชียงย้องนางจอมเป็นยอด เฮืองเฮื่อช้างงาซ้องอยู่โฮง (ฮุ่ง).
  คำอ่าน
  ฮม - เมือง

  999+
  views

 • ฮ่วม

  แปลว่า
  ร่วม สมสู่อยู่ร่วมกัน เรียก <b>ฮ่วมกัน</b> อย่างว่า นับแต่กุมภัณฑ์ได้จอมพระนางมาฮ่วม หลายขวบเข้าระดูได้แปดปีนั้นแล้ว สองกล่อมกลิ้งรัตนาสน์เฮียงฮส เสนหาฮักลวดลืมเมืองบ้าน (สังข์).
  คำอ่าน
  ฮ่วม

  999+
  views

 • ฮ่อง

  แปลว่า
  ร่อง ทาง ทางน้ำไหล เรียก ฮ่องน้ำ อย่างว่า ตามใจน้ำชิไหลไปตามฮ่อง บ่ห่อนไหลล่องขึ้นเมือฟ้ายอดดอย (ผญา).
  คำอ่าน
  ฮ่อง

  933
  views

 • ฮ่าง

  แปลว่า
  พัง ชำรุด เสียหาย
  คำอ่าน
  ฮ่าง

  999+
  views