ภาษาอีสาน - หมวด ห

(หน้า 1/5)

 • หงำ

  แปลว่า
  บัง, ข่ม, ครอบ
  คำอ่าน
  หงำ

  999+
  views

 • หง่าง

  แปลว่า
  แยก ถ่าง กางออก
  คำอ่าน
  หง่าง

  775
  views

 • หนหวย

  แปลว่า
  รำคาญ, ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, กังวลใจ
  คำอ่าน
  หน-หวย

  999+
  views

 • หนอนบ้ง

  แปลว่า
  บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, ตัวหนอนของแมลง มักจะใช้เรียกหนอนที่มีขนปกคลุม บ้ง, บ้งขน, แมงบ้ง, แมงบ้งขน ก็เรียก
  คำอ่าน
  หนอน-บ้ง

  999+
  views

 • หนานผัก

  แปลว่า
  แปลงผัก, แปลงปลูกผัก
  คำอ่าน
  หนาน-ผั๋ก

  999+
  views

 • หนิ่ง

  แปลว่า
  เกี่ยง, เกี่ยงงอน, ทำแง่งอน, ทำโดยไม่เต็มใจ
  คำอ่าน
  หนิ่ง

  926
  views

 • หน้าถั่งดังคม

  แปลว่า
  หน้าตาคมขำ, หน้าตาดี
  คำอ่าน
  หน่า-ทัง-ดัง-ค้ม

  999+
  views

 • หน้าเค่ง

  แปลว่า
  หน้าบึ้ง หน้าตึง เกิดเพราะความโกรธจัด
  คำอ่าน
  หน่า-เค็ง

  999+
  views

 • หน้าแบ้

  แปลว่า
  หน้าตาตลก หน้าเหมือนแบ้ (แพะ) หน้าตาไม่ดี ไม่น่ามอง ไม่มีจุดเด่น อัปลักษณ์ ก็ว่า
  คำอ่าน
  หน้า - แบ้

  999+
  views

 • หมก

  แปลว่า
  ห่อหมก เป็นการทำอาหรโดยห่อด้วยใบตอง ใบยอ หรือใบอื่น ๆ โดยคนอีสานจะนิยมนำไปเผาไฟ หรือนึ่ง
  คำอ่าน
  หม๋ก

  999+
  views

 • หมด

  แปลว่า
  สิ้น ไม่มี ไม่เหลือ เช่น หมดลม หมดแล้ง หมดข้าว หมดปลา หมดนา หมดบ้าน.
  คำอ่าน
  หมด

  737
  views

 • หมัน

  แปลว่า
  เชือกหรือผ้าเศษที่ชุบน้ำมันยางสำหรับอุดรูรั่วของเรือที่แตกเป็นแนวยาวและกว้างเรียก ตอกหมันเฮือ.
  คำอ่าน
  หมัน

  669
  views

 • หมากนาว

  แปลว่า
  มะนาว
  คำอ่าน
  หมาก-น่าว

  999+
  views

 • หมากปิ่น

  แปลว่า
  กังหัน ไม้หมุนด้วยกำลังลมใช้พัดเอาลมเมื่อต้องการ ใชัพัดเอาน้ำเมื่อต้องการขึ้นมาทำการเพาะปลูกพืช เรียก หมากปิ่น.
  คำอ่าน
  หมาก - ปิ่น

  999+
  views

 • หมากสีลา

  แปลว่า
  ทับทิม
  คำอ่าน
  หมาก-สี-ลา

  833
  views

 • หมากเขือเทศ

  แปลว่า
  มะเขือเทศ
  คำอ่าน
  หมาก-เขือ-เทศ

  802
  views

 • หมากแงว

  แปลว่า
  คอแลน เป็นผลไม้ป่า ภายนอกเหมือนลิ้นจี่แต่ลูกเล็กประมาณองุ่น เนื้อด้านในเหมือนเนื้อเงาะแต่รสชาติเหมือนลิ้นจี่ รสชาติเปรี้ยวนำหวาน เมล็ดเหมือนเงาะ
  คำอ่าน
  หมาก-แง่ว

  999+
  views

 • หมาน

  แปลว่า
  โชคดี,รวย ได้มาก
  คำอ่าน
  หมาน

  999+
  views

 • หมื้อ,หมื่อ

  แปลว่า
  ดินปืน
  คำอ่าน
  หมื่อ

  684
  views

 • หมุ่นอุ้ยปุ้ย

  แปลว่า
  แหลกไม่มีชิ้นดี/เหลวแหลก/แหลกลาน
  คำอ่าน
  หมุ่น-อุ้ย-ปุ้ย

  999+
  views