ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ห

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ห

ภาษาอีสาน - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

หงำ

แปลว่า บัง, ข่ม, ครอบ

หง่าง

แปลว่า แยก ถ่าง กางออก

หนหวย

แปลว่า รำคาญ, ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, กังวลใจ

หนอนบ้ง

แปลว่า บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, ตัวหนอนของแมลง มักจะใช้เรียกหนอนที่มีขนปกคลุม บ้ง, บ้งขน, แมงบ้ง, แมงบ้งขน ก็เรียก

หนานผัก

แปลว่า แปลงผัก, แปลงปลูกผัก

หนิ่ง

แปลว่า เกี่ยง, เกี่ยงงอน, ทำแง่งอน, ทำโดยไม่เต็มใจ

หน้าถั่งดังคม

แปลว่า หน้าตาคมขำ, หน้าตาดี

หน้าเค่ง

แปลว่า หน้าบึ้ง หน้าตึง เกิดเพราะความโกรธจัด

หน้าแบ้

แปลว่า หน้าตาตลก หน้าเหมือนแบ้ (แพะ) หน้าตาไม่ดี ไม่น่ามอง ไม่มีจุดเด่น อัปลักษณ์ ก็ว่า

หมก

แปลว่า ห่อหมก เป็นการทำอาหรโดยห่อด้วยใบตอง ใบยอ หรือใบอื่น ๆ โดยคนอีสานจะนิยมนำไปเผาไฟ หรือนึ่ง

หมด

แปลว่า สิ้น ไม่มี ไม่เหลือ เช่น หมดลม หมดแล้ง หมดข้าว หมดปลา หมดนา หมดบ้าน.

หมัน

แปลว่า เชือกหรือผ้าเศษที่ชุบน้ำมันยางสำหรับอุดรูรั่วของเรือที่แตกเป็นแนวยาวและกว้างเรียก ตอกหมันเฮือ.

หมากค้อ

แปลว่า ตะคร้อ ต้นไม้ผลออกเป็นพวงคล้ายมะไฟ ให้รสเปรี้ยวจัด

หมากนาว

แปลว่า มะนาว

หมากปิ่น

แปลว่า กังหัน ไม้หมุนด้วยกำลังลมใช้พัดเอาลมเมื่อต้องการ ใชัพัดเอาน้ำเมื่อต้องการขึ้นมาทำการเพาะปลูกพืช เรียก หมากปิ่น.

หมากสีลา

แปลว่า ทับทิม

หมากเขือเทศ

แปลว่า มะเขือเทศ

หมากแงว

แปลว่า คอแลน เป็นผลไม้ป่า ภายนอกเหมือนลิ้นจี่แต่ลูกเล็กประมาณองุ่น เนื้อด้านในเหมือนเนื้อเงาะแต่รสชาติเหมือนลิ้นจี่ รสชาติเปรี้ยวนำหวาน เมล็ดเหมือนเงาะ

หมาน

แปลว่า โชคดี,รวย ได้มาก

หมื้อ,หมื่อ

แปลว่า ดินปืน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ