ภาษาอีสาน - หมวด ส

(หน้า 1/3)

 • สกรรมกริยา

  แปลว่า
  กริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้ถูกกระทำมารับ.
  คำอ่าน
  สะ - กำ - กะ - ริ - ยา

  999+
  views

 • สถาปัตยกรรมศาสตร์

  แปลว่า
  ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง (ส.).
  คำอ่าน
  สะ - ถา - ปัด - ตะ - ยะ - กำ - มะ - สาด

  999+
  views

 • สนแส้ว

  แปลว่า
  ระคน สับสน ปนเป อย่างว่า สาวสนแส้วยิงสะออนอกอ่อน (กาไก).
  คำอ่าน
  สน - แส้ว

  745
  views

 • สบบอน

  แปลว่า
  ปากบอน, ปากหมา
  คำอ่าน
  สบ - บอน

  772
  views

 • สมถกรรมฐาน

  แปลว่า
  อุบายสงบใจ ใจที่มีราคะความกำหนัด โทสะความประทุษร้ายและโมหะความลุ่มหลง กิเลสสามตัวนี้ทำให้ใจวุ่นวาย ไม่สงบ ถ้าอยากให้สงบต้องเอาสมถกรรมฐานมาข่มไว้ การเจริญธรรมอย่างนี้เรียก เจริญสมถกรรมฐาน.
  คำอ่าน
  สะ - มะ - ถะ - กำ - มะ - ถาน

  999+
  views

 • สมมา

  แปลว่า
  ขอขมา, ขอขมาลาโทษ
  คำอ่าน
  สม - ม่า

  999+
  views

 • สวบ

  แปลว่า
  คาบ, กัด
  คำอ่าน
  สวบ

  999+
  views

 • สวอย

  แปลว่า
  หมดเรี่ยวแรง สิ้นกำลัง
  คำอ่าน
  สะ-หวอย

  999+
  views

 • สอดแส้ว

  แปลว่า
  หลบหลีก ลี้ หนีไป อย่างว่า ชาติที่แนวนามเชื้อราชสีห์ตัวใหญ่ บ่ห่อนบินสอดแส้วไปได้ดั่งแหลว (สุด).
  คำอ่าน
  สอด - แส้ว

  999+
  views

 • สะน่อง

  แปลว่า
  ส้นเท้า, ส้นตีน
  คำอ่าน
  สะ-นอง

  449
  views

 • สะลอน

  แปลว่า
  อยู่เป็นแถวเป็นแนว
  คำอ่าน
  สะ-ลอน

  392
  views

 • สะออน

  แปลว่า
  เป็นภาษาพูด (ควมเว้า) ของชาวอีสาน มีความหมายว่า ชอบใจ, พอใจ, ติดใจ, ปลื้ม, น่าชมเชย
  คำอ่าน
  สะ-ออน

  999+
  views

 • สะออนใจ

  แปลว่า
  ตื้นตันใจ
  คำอ่าน
  สะ - ออน - ใจ

  999+
  views

 • สะอื้น

  แปลว่า
  ร้องไห้
  คำอ่าน
  สะ - อื้น

  254
  views

 • สัง

  แปลว่า
  ทำไม
  คำอ่าน
  สัง

  375
  views

 • สังฆกรรม

  แปลว่า
  กิจที่พระสงฆ์สี่รูปขึ้นไปรวมกันทำภายในสีมา เรียก สังฆกรรม (ป.).
  คำอ่าน
  สัง - คะ - กำ

  992
  views

 • สังบ่มา

  แปลว่า
  ทำไม ไม่มา
  คำอ่าน
  สัง - บ่อ - มา

  999+
  views

 • สันแข่งใหญ่

  แปลว่า
  ลำแข้งใหญ่ (ขาใหญ่)
  คำอ่าน
  สัน - แข้ง - ใหญ่

  999+
  views

 • สานอ

  แปลว่า
  คิดเสียดาย (เป็นสร้อยคำ)
  คำอ่าน
  สา - นอ

  705
  views

 • สามีจิกรรม

  แปลว่า
  การแสดงความเคารพตามธรรมเนียมของพระเณรในระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย.
  คำอ่าน
  สา - มี - จิ - กำ

  999+
  views