ภาษาอีสาน - หมวด ผ

(หน้า 1/1)

 • ผญาหย่อย

  แปลว่า
  คำไพเราะ คำผญา
  คำอ่าน
  ผะ - หยา - หย่อย

  999+
  views

 • ผะอม

  แปลว่า
  ตลับมีเชิง ฝามียอด.
  คำอ่าน
  ผะ-อม

  224
  views

 • ผักกะแยง

  แปลว่า
  ผักแขยง บางทีก็เขียนว่า ผักขะแยง
  คำอ่าน
  ผั๋ก-กะ-แย่ง

  999+
  views

 • ผักขะแยง

  แปลว่า
  ผักแขยง บางทีก็เขียนว่า ผักกะแยง
  คำอ่าน
  ผั๋ก-ขะ-แย่ง

  999+
  views

 • ผักชีลาว

  แปลว่า
  ผักชีลาว
  คำอ่าน
  ผั๋ก-ชี้-ล้าว

  999+
  views

 • ผักติ้ว

  แปลว่า
  จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง มีความสูงของต้นเฉลี่ยประมาณ 3-12 เมตร และอาจสูงได้ถึง 35 เมตร เรือนยอดเป็นทรงพุ่มกลม โคนต้มมีหนาม กิ่งก้านเรียว ส่วนกิ่งอ่อนมีขนนุ่มอยู่ทั่วไป เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลแดง แตกล่อนเป็นสะเก็ด ส่วนเปลือกด้านในเป็นสีน้ำตาลแกมเหลือง ลำต้นมีน้ำยางสีเหลืองปนแดงซึมออกมาเมื่อถูกตัดหรือเกิดแผล ขยายพันธุ์วิธีการใช้เมล็ด เป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ดี พบได้ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทางภาคใต้ตอนเหนือ โดยจะขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าโปร่ง ป่าเต็งรัง ป่าตามเชิงเขา และตามป่าเบญจพรรณ
  คำอ่าน
  ผัก-ติ้ว

  999+
  views

 • ผักนางเลิด

  แปลว่า
  ชะพลู, ใบชะพลู เป็นพืชในวงศ์ Piperaceae มักสับสนกับพลู แต่ใบรสไม่จัดเท่าพลูและมีขนาดเล็กกว่า ชะพลูเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบพื้นที่ลุ่ม มีความชื่น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ โดยการเลือกกิ่งที่มีใบอ่อนและใบแก่ เด็ดใบแก่ออกและนำไปปักชำได้ ผักแค, ผักปูลิง, ผักอีเลิด ก็เรียก
  คำอ่าน
  ผั๋ก-นาง-เลิด

  999+
  views

 • ผักปูลิง

  แปลว่า
  ชะพลู, ใบชะพลู เป็นพืชในวงศ์ Piperaceae มักสับสนกับพลู แต่ใบรสไม่จัดเท่าพลูและมีขนาดเล็กกว่า ชะพลูเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบพื้นที่ลุ่ม มีความชื่น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ โดยการเลือกกิ่งที่มีใบอ่อนและใบแก่ เด็ดใบแก่ออกและนำไปปักชำได้ ผักแค, ผักอีเลิด, ผักนางเลิด ก็เรียก
  คำอ่าน
  ผั๋ก-ปู-ลิง

  999+
  views

 • ผักอีเลิด

  แปลว่า
  ชะพลู, ใบชะพลู เป็นพืชในวงศ์ Piperaceae มักสับสนกับพลู แต่ใบรสไม่จัดเท่าพลูและมีขนาดเล็กกว่า ชะพลูเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบพื้นที่ลุ่ม มีความชื่น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ โดยการเลือกกิ่งที่มีใบอ่อนและใบแก่ เด็ดใบแก่ออกและนำไปปักชำได้ ผักแค, ผักปูลิง, ผักนางเลิด ก็เรียก
  คำอ่าน
  ผั๋ก-อี-เลิด

  999+
  views

 • ผักแค

  แปลว่า
  ชะพลู, ใบชะพลู เป็นพืชในวงศ์ Piperaceae มักสับสนกับพลู แต่ใบรสไม่จัดเท่าพลูและมีขนาดเล็กกว่า ชะพลูเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบพื้นที่ลุ่ม มีความชื่น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ โดยการเลือกกิ่งที่มีใบอ่อนและใบแก่ เด็ดใบแก่ออกและนำไปปักชำได้ ผักอีเลิด, ผักปูลิง, ผักนางเลิด ก็เรียก
  คำอ่าน
  ผั๋ก-แค

  999+
  views

 • ผัด

  แปลว่า
  ขัด ปัด กวาด เช็ด ถู เพื่อให้สะอาดสวยงาม
  คำอ่าน
  ผั๋ด

  999+
  views

 • ผาติกรรม

  แปลว่า
  การทำให้เจริญ หมายถึง พระสงฆ์จำหน่ายครุภัณฑ์ หรือจำหน่ายของเสียทำให้ดี.
  คำอ่าน
  ผา - ติ - กำ

  999+
  views

 • ผิสบ

  แปลว่า
  ริมฝีปาก
  คำอ่าน
  ผิ - สบ

  999+
  views

 • ผู้ข่า

  แปลว่า
  ข้าพเจ้า
  คำอ่าน
  ผู้ - ข่า

  999+
  views

 • ผู้ลังคน

  แปลว่า
  บางคน
  คำอ่าน
  ผู้ - ลัง - คน

  999+
  views

 • ผู้ฮ้าย

  แปลว่า
  ขี้เหร่, ไม่สวย, ไม่หล่อ, หน้าตาไม่ดี
  คำอ่าน
  ผู้-ฮ่าย

  999+
  views

 • เผย

  แปลว่า
  เปิด, อ้า, เผยอ, แง้ม เขย ก็เรียก
  คำอ่าน
  เผย

  643
  views

 • เผิ่น

  แปลว่า
  คนอื่น, เขา (คนที่กำลังถูกพูดถึง)
  คำอ่าน
  เพิน

  999+
  views

 • ไผ

  แปลว่า
  ใคร
  คำอ่าน
  ไผ

  999+
  views