ภาษาอีสาน - หมวด ซ

(หน้า 1/2)

 • ซกงก

  แปลว่า
  อาการที่ยกขึ้นสูงเรียก ซกงก
  คำอ่าน
  ซก - งก

  590
  views

 • ซอกหา

  แปลว่า
  ค้นหา , แสวงหา
  คำอ่าน
  ซอก - หา

  787
  views

 • ซอด

  แปลว่า
  ทะลุ
  คำอ่าน
  ซอด

  999+
  views

 • ซอนกาบ

  แปลว่า
  กาบดอกไม้ซ้อนกันขึ้น
  คำอ่าน
  ซอน - กาบ

  334
  views

 • ซอมใจ

  แปลว่า
  ตรอมใจ
  คำอ่าน
  ซอม - ใจ

  999+
  views

 • ซอย

  แปลว่า
  ช่วย
  คำอ่าน
  ซอย

  999+
  views

 • ซอยแน

  แปลว่า
  ช่วยด้วย
  คำอ่าน
  ซอย - แน

  999+
  views

 • ซะซาย

  แปลว่า
  กระจัดกระจาย
  คำอ่าน
  ซะ - ซาย

  999+
  views

 • ซัง

  แปลว่า
  เกลียด
  คำอ่าน
  ซัง

  999+
  views

 • ซั่นแหล่ว

  แปลว่า
  นั่นไงว่าแล้ว
  คำอ่าน
  ซั่น - แหล่ว

  999+
  views

 • ซั่ว

  แปลว่า
  โง่, ขี้ขลาด, ชั่ว ใช้กับความหมายในทางลบ
  คำอ่าน
  ซัว

  999+
  views

 • ซา (ลือ)

  แปลว่า
  เล่าลือไปทุกแห่ง ,ลือ,ข่าวลือ
  คำอ่าน
  ซา

  897
  views

 • ซาว

  แปลว่า
  ยี่สิบ
  คำอ่าน
  ซาว

  999+
  views

 • ซิโตน

  แปลว่า
  (กริยา) สงสาร รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา, เช่น เห็นเด็ก ๆ อดอยากก็รู้สึกสงสาร เห็นเขาประสบอัคคีภัยแล้วสงสาร.
  คำอ่าน
  ซิ-โตน

  999+
  views

 • ซิ่น

  แปลว่า
  ผ้าสิ้น
  คำอ่าน
  ซิ่น

  767
  views

 • ซี้น

  แปลว่า
  เนื้อ
  คำอ่าน
  ซี้น

  999+
  views

 • ซือๆ

  แปลว่า
  เฉยๆ
  คำอ่าน
  ซือ - ซือ

  999+
  views

 • ซื่อ

  แปลว่า
  คนตรง
  คำอ่าน
  ซื่อ

  564
  views

 • ซื่อๆ (เว้า)

  แปลว่า
  พูดตรงๆ
  คำอ่าน
  ซื่อ - ซื่อ

  999+
  views

 • ซูนกัน

  แปลว่า
  ถูกตัวกัน
  คำอ่าน
  ซูน - กัน

  876
  views