ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ซ

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ซ

ภาษาอีสาน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ซกงก

แปลว่า อาการที่ยกขึ้นสูงเรียก ซกงก

ซอกหา

แปลว่า ค้นหา , แสวงหา

ซอด

แปลว่า ทะลุ

ซอนกาบ

แปลว่า กาบดอกไม้ซ้อนกันขึ้น

ซอมใจ

แปลว่า ตรอมใจ

ซอย

แปลว่า ช่วย

ซอยแน

แปลว่า ช่วยด้วย

ซะซาย

แปลว่า กระจัดกระจาย

ซัง

แปลว่า เกลียด

ซั่นแหล่ว

แปลว่า นั่นไงว่าแล้ว

ซั่ว

แปลว่า โง่, ขี้ขลาด, ชั่ว ใช้กับความหมายในทางลบ

ซา (ลือ)

แปลว่า เล่าลือไปทุกแห่ง ,ลือ,ข่าวลือ

ซาว

แปลว่า ยี่สิบ

ซิโตน

แปลว่า (กริยา) สงสาร รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา, เช่น เห็นเด็ก ๆ อดอยากก็รู้สึกสงสาร เห็นเขาประสบอัคคีภัยแล้วสงสาร.

ซิ่น

แปลว่า ผ้าสิ้น

ซี้น

แปลว่า เนื้อ

ซือๆ

แปลว่า เฉยๆ

ซื่อ

แปลว่า คนตรง

ซื่อๆ (เว้า)

แปลว่า พูดตรงๆ

ซูนกัน

แปลว่า ถูกตัวกัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ