ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ฉ

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ฉ

ภาษาอีสาน มีดังรายการต่อไปนี้

ไฉน

แปลว่า - ไม่แน่ใจ สงสัย ไถน ก็ว่า - ฉันใด

ไฉไล

แปลว่า งาม


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ