ภาษาอีสาน - หมวด ค

(หน้า 1/8)

 • คกมอง

  แปลว่า
  ครกกระเดื่อง
  คำอ่าน
  คก - มอง

  999+
  views

 • คนบ่เคียม

  แปลว่า
  คนซุ่มซ่าม
  คำอ่าน
  คน - บ่ - เคียม

  999+
  views

 • คนบ่เคี่ยม

  แปลว่า
  คนซุ่มซ่าม
  คำอ่าน
  คน - บ่ - เคี่ยม

  999+
  views

 • คนผู้ห่าย, คนผู้ฮ้าย

  แปลว่า
  คนขี้เหล่, คนหน้าตาไม่ดี, คนไม่หล่อ, คนไม่สวย
  คำอ่าน
  คน - ผู้ - ฮ้าย

  999+
  views

 • คนมะลำมะลอย

  แปลว่า
  คนไม่น่าเชื่อถือ
  คำอ่าน
  คน - มะ - ลำ - มะ - ลอย

  999+
  views

 • คนฮู้ผู้ดี

  แปลว่า
  เป็นคนที่นิสัยดี,เรียบร้อย
  คำอ่าน
  คน - ฮู้ - ผู้ - ดี

  999+
  views

 • คนไค

  แปลว่า
  คนพอใช้ได้ คนที่ดูด คนน่ารัก คนหน้าตาดี
  คำอ่าน
  คน-ไค

  999+
  views

 • คนไค

  แปลว่า
  คนน่ารัก คนหน้าตาดี
  คำอ่าน
  คน-ไค

  999+
  views

 • คร่อม

  แปลว่า
  คร่อม, นั่งทับ
  คำอ่าน
  คร่อม

  999+
  views

 • ควด

  แปลว่า
  ขูด,คุ้ย, การข่วน
  คำอ่าน
  ควด

  999+
  views

 • ควด

  แปลว่า
  การข่วน

  999+
  views

 • ควบม้า

  แปลว่า
  ขี่ม้า
  คำอ่าน
  ควบ-ม่า

  546
  views

 • ควมเว้า

  แปลว่า
  คำพูด
  คำอ่าน
  ควม-เว้า

  999+
  views

 • ควย

  แปลว่า
  โยก,โยกเยก,โคลงเคลง
  คำอ่าน
  ควย

  999+
  views

 • ควย (ควาย)

  แปลว่า
  ควาย
  คำอ่าน
  ควย

  999+
  views

 • ควยตู้

  แปลว่า
  ควายทุยเขาสั้น
  คำอ่าน
  ควย - ตู้

  999+
  views

 • คอง

  แปลว่า
  รอ,ตั้งหน้าตั้งตารอ,คอยจารีตประเพณี
  คำอ่าน
  คอง

  999+
  views

 • คอง

  แปลว่า
  จารีตประเพณี
  คำอ่าน
  คอง

  999+
  views

 • คองคอย

  แปลว่า
  อคอย,รอถ้า,คอย (พบมากในผญา)
  คำอ่าน
  คอง - คอย

  999+
  views

 • คองเมือง

  แปลว่า
  ประเพณีบ้านเมือง
  คำอ่าน
  คอง-เมือง

  904
  views