ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ค

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ค

ภาษาอีสาน - หน้า 1/8 มีดังรายการต่อไปนี้

คกมอง

แปลว่า ครกกระเดื่อง

คนบ่เคียม

แปลว่า คนซุ่มซ่าม

คนบ่เคี่ยม

แปลว่า คนซุ่มซ่าม

คนผู้ห่าย, คนผู้ฮ้าย

แปลว่า คนขี้เหล่, คนหน้าตาไม่ดี, คนไม่หล่อ, คนไม่สวย

คนมะลำมะลอย

แปลว่า คนไม่น่าเชื่อถือ

คนฮู้ผู้ดี

แปลว่า เป็นคนที่นิสัยดี,เรียบร้อย

คนไค

แปลว่า คนน่ารัก คนหน้าตาดี

คนไค

แปลว่า คนพอใช้ได้ คนที่ดูด คนน่ารัก คนหน้าตาดี

คร่อม

แปลว่า คร่อม, นั่งทับ

ควด

แปลว่า การข่วน

ควด

แปลว่า ขูด,คุ้ย, การข่วน

ควบม้า

แปลว่า ขี่ม้า

ควมเว้า

แปลว่า คำพูด

ควย

แปลว่า โยก,โยกเยก,โคลงเคลง

ควย (ควาย)

แปลว่า ควาย

ควยตู้

แปลว่า ควายทุยเขาสั้น

คอง

แปลว่า จารีตประเพณี

คอง

แปลว่า รอ,ตั้งหน้าตั้งตารอ,คอยจารีตประเพณี

คองคอย

แปลว่า อคอย,รอถ้า,คอย (พบมากในผญา)

คองเมือง

แปลว่า ประเพณีบ้านเมือง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ