ภาษาอีสาน - หมวด ก

(หน้า 1/22)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวต้นของพยัญชนะทั้งหมด เป็นพวกอักษรกลาง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กก
  คำอ่าน
  กอ

  999+
  views

 • กก

  แปลว่า
  แรก, ทีแรก, เริ่มแรก, ลูกผู้เกิดทีแรก เรียก ต้นข้าวปักดำทีแรกเรียก เข้ากกแฮก.
  คำอ่าน
  กก

  999+
  views

 • กกขา

  แปลว่า
  โคนขา
  คำอ่าน
  กก - ขา

  880
  views

 • กกบักขาม

  แปลว่า
  ต้นมะขาม
  คำอ่าน
  กก-บัก-ขาม

  999+
  views

 • กกหูก

  แปลว่า
  ด้ายหรือไหมที่ตัดไว ้ติดกับฟืม กกหูกสำหรับต่อกับเครือหูก ในเวลาจะทอครั้งต่อไป
  คำอ่าน
  ก๋ก-หูก

  999+
  views

 • กกุธ์ห้า

  แปลว่า
  เครื่องหมายความเป็นพระราชาธิบดี ๕ อย่าง คือ ๑.มงกุฎ ๒.พระขรรค์ชัยศรี ๓.เศวตฉัตร ๔.แส้จามร ๕.ฉลองพระบาตร ทั้ง ๕ นี้เรียกว่า กกุธ์ห้า กุกกุห้าก็เรียก อย่างว่ากุกกุภัณทะห้าของพระยาปางก่อน พี่ก็ยอยกม้วนองค์อ้วนผู้เดียว (สังข์).
  คำอ่าน
  กะ - กุ - ห้า

  999+
  views

 • กกุสนธ์

  แปลว่า
  พระนามพระพุทธเจ้าองค์แรกที่เกิดในภัทรกัปนี้ เรียก <b>พระกกุสันธะ กุกกุสันธะ</b>ก็เรียก ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้ามาเกิด ๕ พระองค์ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป พระโคตโม พระอริยเมตตรัยโย (ป. กกุสนธ).
  คำอ่าน
  กะ - กุ - สน

  999+
  views

 • กกเหงือก

  แปลว่า
  ลิ้นไก่
  คำอ่าน
  ก๋ก-เหงือก

  999+
  views

 • กกแข่ว

  แปลว่า
  รากฟัน
  คำอ่าน
  ก๋ก-แข่ว

  895
  views

 • กกแข้ว

  แปลว่า
  รากฟัน
  คำอ่าน
  กก - แข้ว

  506
  views

 • กกแนน

  แปลว่า
  คู่ครองที่เคยอยู่กินกันมาหลายภพหลายชาติ, บุพเพสันนิวาส, เนื้อคู่ สายแนน ก็เรียก คู่ครองที่เคยอยู่กินกันมาหลายภพหลายชาติ หรือที่โบราณเรียกว่าบุพเพสันนิวาสนั้น เรียก กกแนน กกมิ่ง กกแนน สายมิ่ง สายแนน ก็เรียก อย่างว่า อันหนึ่งกกแนนเจ้าขูลูบาบ่าวทังอ่อนน้อยยังเกี้ยวกอดกันบ่เด (ขูลู)
  คำอ่าน
  ก๋ก-แนน

  999+
  views

 • กกไม้

  แปลว่า
  ต้นไม้
  คำอ่าน
  กก - ไม่

  747
  views

 • กง

  แปลว่า
  เขตแดน, บริเวณ, สิ่งที่มีลักษณะกลมหรือคล้ายวงกลม
  คำอ่าน
  กง

  999+
  views

 • กง (ดื้อ)

  แปลว่า
  ดื้อ พยศ ขัดขืน คนดื้อด้านไม่ฟังคำสั่งสอนเรียก คนกง โกง ก็ว่าอย่างว่า อย่าชะกงหลายถ้อน หัวคานงงไม้ไผ่ป่า คันกะต่าบ่ห้อยบ่มีได้อ่านแอ่นกลางฯ อย่าซะกงหลายถ้อน หัวคานงงไม้ฮวก บ่แม่นพวกหมู่นี้ ใผชิโก้ยขึ้นนั่งชาน(บ.).
  คำอ่าน
  กง

  999+
  views

 • กง (แม่กง)

  แปลว่า
  ชื่ออักษรที่มีตัว ง สะกด เรียกว่า แม่กง หรือ มาตรากง
  คำอ่าน
  กง

  999+
  views

 • กงคำ

  แปลว่า
  ราชรถเรียก
  คำอ่าน
  กง - คำ

  469
  views

 • กงจักร

  แปลว่า
  สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลม เช่น กงเกวียน กงล้อ กงรถ เรียก กงจักร อย่างว่า นำกงจักรจากไปปอมเว้น (สังข์)
  คำอ่าน
  กง - จัก

  999+
  views

 • กงชมพู

  แปลว่า
  ที่, ใน
  คำอ่าน
  กง - ชม - พู

  672
  views

 • กงดิน

  แปลว่า
  เขตดิน เรียก กงดิน
  คำอ่าน
  กง - ดิน

  330
  views

 • กงน้ำ

  แปลว่า
  เขตน้ำ
  คำอ่าน
  กง - น้ำ

  211
  views