ปรัชญาสามก๊ก

เรื่องราวของชีวิต ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร จะไปรู้เรื่องราวความตายได้อย่างไรเล่า

ปรัชญาสามก๊ก