ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "ผู้ที่รู้ว่าตนมีข้อบกพร่องแต่ไม่ยอมแก้ไข แสดงว่าเขามีข้อบกพร่องอย่างแท้จริง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผู้ที่รู้ว่าตนมีข้อบกพร่องแต่ไม่ยอมแก้ไข แสดงว่าเขามีข้อบกพร่องอย่างแท้จริง

    ปรัชญาสามก๊ก