ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "คนผู้หนึ่งต้องเคารพต่อตัวเองก่อน ผู้อื่นจึงเคารพต่อเขา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนผู้หนึ่งต้องเคารพต่อตัวเองก่อน ผู้อื่นจึงเคารพต่อเขา

    ปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก ที่คล้ายกับ "คนผู้หนึ่งต้องเคารพต่อตัวเองก่อน ผู้อื่นจึงเคารพต่อเขา"   ได้แก่

ปรัชญาสามก๊ก
เคารพผู้อื่น
เคารพผู้อื่นแล้วผู้อื่นจะเคารพท่าน
ผ่อนผันให้ผู้อื่น
ผู้ใดรู้จักจน ผู้นั้นนับเป็นผู้ตื่น ผู้ใดชนะอื่น ผู้นั้นเป็นผู้แข็งแรง ผู้ใดชนะตนเอง ผู้นั้นเป็นคนมีเดช
ผู้รักบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่รังเกียจบิดามารดาของผู้อื่น ผู้เคารพบิดามารดาของตน ย่อมจะไม่เหยียดหยามบิดามารดาของคนอื่น
อยากให้คนเคารพนับถือ เราจะต้องมีเมตตาจิตต่อเขาอย่างแท้จริง
ผู้ใดรู้จักพอ ผู้นั้นเป็นคนมั่งมี ผู้ใดตายแล้วยังมีผู้ระลึกถึง ผู้นั้นชื่อว่ายังอยู่ค้ำฟ้า
อย่าประพฤติต่อผู้อื่น เหมือนที่เราหวังจะให้ผู้อื่นทำแก่เรา
คนอ่านคนอื่นออก คือคนคงแก่เรียน คนรู้จักตัวเอง คือคนฉลาด

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ปรัชญาสามก๊กที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาสามก๊กทั้งหมด