ตัวอย่าง ปรัชญาจีน ที่ใช้บ่อย 65 คำ

ปรัชญาจีนถือว่าเป็นคำสอนที่มีคุณค่าสามารถนำมาปรับใช้ได้กับการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

รวมตัวอย่างของ ปรัชญาจีน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง ปรัชญาจีน ที่ใช้บ่อย 65 คำ
 1. การเดินทางหลายพันลี้ เริ่มจากการก้าวเท้าก้าวแรก
 2. การพูดให้ร้าย ไม่ทำให้คนดีเป็นคนเลว เพราะเมื่อน้ำลด หินก็ยังอยู่ที่เดิม
 3. การเรียนภาษาต่างประเทศนั้นไม่ยาก มันก็เหมือนกับการคบเพื่อน ยิ่งคบก็ยิ่งคุ้นเคย พบหน้ากันทุกวัน มิตรภาพก็ยิ่งสนิทแน่นแฟ้น
 4. การศึกษาเปรียบเสมือนพายเรือทวนน้ำ ถ้าไม่รุดหน้าก็ถอยหลัง
 5. การสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเรื่องลำบาก การธำรงไว้ซึ่งความสำเร็จยิ่งลำบาก แต่ผู้ที่รู้ว่าลำบากจักไม่ลำบาก
 6. การสร้างให้สมบูรณ์ เวลาร้อยปีก็ยังไม่พอ การทำลาย ใช้เวลาวันเดียวก็เกินพอ
 7. คนฉลาด ที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ยังไม่เท่ากับคนที่ทำงาน สิ่งเดียวด้วยมือตนเอง
 8. คนชั้นต่ำแต่มีการศึกษาดี มีประโยชน์ต่อบ้านเมือง คนชั้นสูงแต่ไร้การศึกษา จะมีประโยชน์อะไร
 9. คนที่เก่งทุกทาง แท้จริงคือคนที่ไม่มีอะไรเก่งจริงสักอย่าง คนที่รอบรู้ไปหมดทุกเรื่อง แท้จริงคือคนที่ไม่เชี่ยวชาญอะไรเลย
 10. คนที่ยิ้มแทนที่จะโกรธ คือคนที่เข้มแข็งกว่าเสมอ
 11. คนที่เอาชนะผู้อื่นได้เป็นคนเข้มแข้ง คนที่เอาชนะตัวเองได้เป็นคนที่มีอำนาจ
 12. คนรวยวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ คนจนวางแผนแค่วันนี้
 13. คนเรา มิใช่จะมีโชคเรื่อยไป ดอกไม้ มิใช่จะบานอยู่ตลอดไป
 14. คนโลเล ก็เสมือนดาบที่ยังไม่ได้ตีให้เป็นรูป
 15. คมลิ้นฆ่าคนอย่างชนิดเลือดไม่ออก
 16. ครูเปิดประตูให้ แต่คุณจะต้องเดินเข้าไปด้วยตัวคุณเอง
 17. ความจริงที่ว่าคนอ่อนแอกว่าเอาชนะคนแข็งแรงกว่าได้ คนที่หยาบกระด้างต้องพ่ายแพ้ คนที่อ่อนโยน เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ แต่ไม่มีใครทำตาม
 18. ความฉลาดประกอบไปด้วยการรู้จักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์
 19. ความยิ่งใหญ่ของอุดมการณ์ มิได้อยู่ที่การชนะผู้อื่น แต่อยู่ที่การชนะตัวเอง
 20. ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา
 21. เงียบลง คุณจึงจะคิดได้ ถ้าคุณไม่เงียบ คุณจะไม่ได้ยินทุกอย่างที่คนพูดกับคุณ
 22. เงียบลง ท่านจึงจะคิดได้ ถ้าท่านไม่เงียบ ท่านจะไม่ได้ยินทุกอย่างที่ผู้อื่นพูดกับท่าน เพราะว่าใจของท่าน พะวงอยู่กับสิ่งที่ท่านคิดว่ารู้แล้ว เรียนรู้ที่จะฟัง ฟังด้วยหัวใจของท่าน
 23. จิตมั่น ความชั่วร้ายทั้งปวงย่อมไม่อุบัติ จิตสงบ จักไม่สนใจเรื่องทั้งปวง
 24. โชค ไม่เคยมาคู่ เคราะห์ ก็ไม่เคยมาเดี่ยว
 25. ดัดตัวนั้นง่าย แต่ดัดใจนั้นยาก
 26. ต้นไม้ต้นใหญ่ เกิดจากกล้าไม้ ต้นเล็กๆ หอสูงเสียดเมฆา ฐานรากเตี้ยติดดิน การเดินทางหลายพันลี้ เริ่มจากการก้าวเท้าก้าวแรก
 27. ถอยหลังเพียงก้าวเดียว ทะเลนั้นก็ดูกว้าง นภางค์ก็แลสดใส
 28. ถ้าเขาไม่ฉลาด ก็อย่าอ่านบทกวีให้เขาฟัง
 29. ถ้าดื่มกับเพื่อน เหล้าพันถ้วย ยังดูน้อยไป ถ้าโต้เถียงกับผู้อื่น คำพูดเพียงครึ่งประโยค ก็มากเกินไป
 30. ถ้าไม่มีกระจกเงา ผู้หญิงก็จะไม่ทราบว่า แป้งที่หน้าเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าไม่มีเพื่อนแท้ ปัญญาชนก็ไม่อาจรู้ถึง ความผิดของตนได้
 31. ถ้าไม่ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นทุกๆ วัน ก็จะล้าหลังลงทุกๆ วัน
 32. ถ้าอดใจโกรธได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็จะพ้นความเสียใจได้ถึงร้อยวัน
 33. ทอง ตีเป็นราคาได้ แต่การศึกษา หาตีราคาได้ไม่
 34. ทะเลรองรับแม่น้ำร้อยสายได้ จึงกว้างใหญ่ไพศาล บุคคลผู้สูงส่ง เข้มแข็งเพราะไร้กิเลสตัณหา
 35. ที่ใดมีแสงอาทิตย์ ที่นั่นย่อม มีคนจีน ที่ใดมีคนจีน ที่นั่นย่อม มีความรุ่งโรจน์
 36. ทุกคนเคยทำผิด ม้าทุกตัวเคยหกล้ม
 37. ในโลกนี้ไม่มีอะไรนุ่มหรือบางกว่าน้ำ แต่การที่น้ำสามารถกัดเซาะสิ่งที่แข็งอย่างไม่ยอมจำนนนั้น ไม่มีอะไรจะเทียบได้ ความจริงที่ว่า คนอ่อนแอกว่าเอาชนะคนแข็งแรงกว่าได้ คนที่หยาบกระด้างต้องพ่ายแพ้คนที่อ่อนโยน เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ แต่ไม่มีใครทำตาม
 38. ปัดเป่าความยุ่งยากได้ครั้งหนึ่ง ความยุ่งยากจะมาอีกร้อยครั้ง ก็ปัดเป่าได้
 39. ผู้ใดรู้จักใช้พู่กัน จะไม่ต้องขอทานเขากิน
 40. ผู้ที่ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจ ทำสิ่งใดก็ไม่บรรลุ
 41. ผู้ที่ขาดคุณธรรม ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ ผู้ที่ขาดความรู้ ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล
 42. ผู้ที่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ จักไม่ยุติกลางคัน
 43. ผู้ที่ยิ้มแทนที่จะโกรธ คือผู้ที่เข้มแข็งกว่าเสมอ
 44. ผู้ที่รู้ว่าด้อยความรู้ จึงจะเตือนตัวเองได้ ผู้ที่รู้ว่าลำบาก จึงจะฝึกตนให้เข้มแข็ง
 45. ผู้ที่อดกลั้นความอยากได้ ย่อมไม่มีหนี้
 46. ผู้ที่เอาชนะผู้อื่นได้ เป็นคนเข้มแข็ง ผู้ที่เอาชนะตัวเองได้ เป็นคนมีอำนาจ
 47. ผู้มีใจตั้งมั่น ย่อมชนะฟ้า ผู้ไร้ความตั้งมั่น ฟ้าย่อมชนะคน
 48. พูดถึงอะไรก่อนอะไรหลัง ความรู้ต้องมาก่อน พูดถึงอะไรสำคัญที่สุด ความประพฤติย่อมสำคัญที่สุด
 49. พูดถึงอะไรสำคัญที่สุด ความประพฤติย่อมสำคัญที่สุด
 50. เพราะว่าใจคุณพะวงอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้ว เรียนรู้ที่จะฟัง ฟังด้วยหัวใจของคุณ
 51. มีนาแต่ไม่ไถ ยุ้งฉางก็ว่างเปล่า มีหนังสือแต่ไม่อ่าน ลูกหลานก็โง่
 52. มีหนังสือตั้งเล่มเกวียน ก็ไม่เท่ากับมีครูคนเดียว
 53. เมื่อโชคดี ก็บังคับปีศาจได้ เมื่อโชคร้าย ปีศาจก็บังคับท่านได้
 54. เมื่อพ่อแม่มีชีวิตอยู่ ยังไม่เลี้ยงดูท่าน ครั้นท่านตายไปแล้ว ทำการเซ่นไหว้ ท่านจะได้รับประโยชน์อันใด
 55. ไม่เป็นจึงต้องเรียน ไม่รู้จึงต้องถาม
 56. เรารู้ว่าหนังสือ ไม่ใช่วิธีการที่จะให้คนอื่นมาคิดแทนเรา ในทางตรงข้าม.. หนังสือ คือเครื่องมือที่กระตุ้นให้เราคิดได้ไกลมากยิ่งขึ้น
 57. เรียน จึงรู้ว่าตนเองด้อยความรู้ สอน จึงรู้ว่าลำบาก ผู้ที่รู้ว่าด้อยความรู้ จึงจะเตือนตัวเองได้ ผู้ที่รู้ว่าลำบาก จึงจะฝึกตนให้เข้มแข็ง
 58. เลี้ยงลูกชายโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงลา เลี้ยงลูกสาวโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงหมู
 59. วรรณคดี ย่อมไม่นำไปในทางที่ผิด
 60. หนังสือทุกเล่มอ่านอย่างละเอียด แบบขบเคี้ยวเพื่อให้ได้เนื้อแท้ของมัน
 61. อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ สิ่งที่ต้องกลัวอย่างเดียว คือการหยุดนิ่ง
 62. อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะฤดูใบไม้ผลิจะไม่ย้อนกลับมาอีก
 63. อย่ายอมแพ้ ตราบเท่าที่ยังมีความหวัง แต่อย่าหวังจนเกินเหตุผล เพราะนั่นสะท้อนให้เห็นถึง ความปรารถนามากกว่าการพินิจพิจารณา
 64. อย่าวางใจ ในโชคของท่านที่มี จงเตรียมตัวไว้ เมื่อเวลาโชคจะพรากไป
 65. อุดมการณ์เล็กนิดเดียว แต่ใจใหญ่ ผลสุดท้ายย่อมแย่ ลังเลโลเล สุดท้ายย่อมเสียใจ

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

ปรัชญาจีน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง ปรัชญาจีน ที่ใช้บ่อย
Download