ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Thank you very much."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Thank you very much.

    แปลว่า ขอบคุณ คุณมาก

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale