ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "No, thank you."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    No, thank you.

    แปลว่า ไม่ต้องค่ะ (ครับ) ขอบคุณ

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale