ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "No, not a bit."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    No, not a bit.

    แปลว่า ไม่แม้แต่น้อยเลย, ไม่เลย

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale