ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I'm afraid I disagree."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I'm afraid I disagree.

    แปลว่า เกรงว่าฉันคงไม่เห็นด้วยนะ

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด "Belief - ความคิดเห็น" เหมือนกับ "I'm afraid I disagree."   ได้แก่