ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "นครินทร์"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "นครินทร์"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
บุรินทร์เจ้าเมือง
พงศ์นรินทร์ตระกูลเจ้าเมือง
ปุรเชษฐ์ผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง