ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ไตรทวาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไตรทวาร

    หมวดหมู่ ทวาร

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ไตรทวาร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ทวาร-ทวาร
ตูดทวาร
หัวไส้ทวาร
ดากทวาร
อุจจารมรรคทวาร
หูรูดทวาร
ส้วงทวาร
วัจมรรคทวาร
เวจมรรคทวาร