ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "โอฐ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โอฐ

    หมวดหมู่ ปาก

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "โอฐ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
โอษฐ์ปาก
โอษฐปาก
โอษฐ-ปาก

คำศัพท์ หมวด "ปาก" เหมือนกับ "โอฐ"   ได้แก่