ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "โกรธจัด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โกรธจัด

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "โกรธจัด"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
โกรธคำไวพจน์ กริยา
โกรธเกรี้ยวคำไวพจน์ โกรธ
โกรธขึ้งคำไวพจน์ โกรธ
เดือดดาลคำไวพจน์ โกรธ
เคืองคำไวพจน์ โกรธ
ขึ้งเคียดคำไวพจน์ โกรธ
เคียดแค้นคำไวพจน์ โกรธ
โทโสคำไวพจน์ โกรธ
ขึ้งคำไวพจน์ โกรธ